Translate

понеділок

93. Інструкція до застосування: запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!

Цю фразу з пісні "Ще не вмерла Україна" на музику пана М. Вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору пана П. Чубинського, що стала основою національного гімну України, я розумію так:
запануєм - почнемо в усьому самовизначатися самі як нація, а не нами розпоряджаються чужинці-окупанти, самостійність, незалежність.
і -  також, у тому числі, як і інші нації, як і інші народи, як і інші країни.
ми - тут, українці.
браття - тут, українці.
у - тут, Русь-Україна.
своїй - наша, рідна, власна, прабатьківська, що вже 7.523 роки належить нам відповідно до спадкового права.
сторонці - тут, Русь-Україна.

перейти до ПОСЛУГИ, КОНСУЛЬТАЦІЇ

Але як це зробити?

Минуло понад два десятиліття від часу відновлення державності Руси-України, як нещодавно з'ясувалося, що ‬після президентських і парламентських виборів українці знову не взяли відповідальності за власну країну й вибрали керувати собою чужинців.‭ ‬Статистика показує,‭ ‬що на сьогодні‭ ‬100%‭ ‬чільних українських‭ керманичів не є українцями,‭ ‬як не є українцями‭ ‬100%‭ ‬українських олігархів,‭ як,‭ ‬у свою чергу,‭ ‬не є українцями‭ ‬100%‭ ‬власників провідних ЗМІ.

Про аналіз виборів я писав тут:
89. Тези політикам для обговорення виборів. Аналітичні матеріали політтехнолога
http://zemlj.blogspot.com/2014/11/89.html

Як чужинцям вдалося вкрасти в нас владу?

За допомогою підміни понять.

З усією очевидністю вся Україна побачила, що представники нової "української" влади, щоб проканати за своїх, типу вони теж українці, не гребують розмовляти нашою мовою, носити вишиванки, ходити вже не до УПЦ МП, а до УПЦ КП, казати "Христос воскрес!", а не "Хрістос васкрєсє!", хоча вони так і не стали частинкою нашого багатотисячолітнього етносу, гребують, мабуть. Чужинці сховалися за красивими, "нішевими" назвами псевдо-українських партій.
Ось така ось нехитра брехня.

Чому чужинці, і до чого тут обман?

А тому, що в нас у паспорті й досі немає графи національність і раса. Пересічний українець і досі не має доступу до інформації, що ж це за істота криється за тим чи іншим пересічним українським прізвищем, хто наповнює собою ті чи інші партії та рухи, що і є, власне, порушенням прав людини в Україні.

Вище я двома абзацами описав механізм того, як чужинці обманом прийшли до влади в Україні.

То що ж робити? Як стати господарями у власній країні?

Зрозуміло, що потрібно відновити в паспорті графу "національність", як я писав у статті:

92. Каяття білих українців перед жовтими росіянами
http://zemlj.blogspot.com/2014/12/92.html

Наступним кроком нам потрібно вирішити проблему: як чужинцям вдалося вкрасти в нас владу? Тобто владу потрібно в них перебрати.

Як перебрати?

Для цього потрібно застосувати основні положення документу, який було створено найбільшою та найпотужнішою в світі націоналістичною організацією.

Цією націоналістичною організацією є ООН - Організація об'єднаних націй.

Цим документом є - Декларація захисту прав людини ООН (і Євроконвенцію про захист прав людини).

Стаття 1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю й повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри...

Стаття 4
Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах.

Стаття 30

Ніщо у цій Декларації не може  бути  витлумачено  як  надання
будь-якій  державі, групі осіб або окремим особам права займатися
будь-якою діяльністю або вчиняти дії,  спрямовані на знищення прав
і свобод, викладених у цій Декларації.

Євроконвенція про захист прав людини:

Стаття 14

Заборона дискримінації
Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

Стаття 17

Заборона зловживання правами
Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції.

Якщо країною з корінними білими християнськими мешканцями керують на 100% чужинці, якщо 100% чужинців захопили й керують економікою країни й, на додаток, ті ж 100% чужинців контролюють усі провідні ЗМІ, то як це кваліфікувати з погляду правозахисту?

Підкажіть, будь ласка, бо я ніяк не доберу.
Правильно! Порушено низку вищеназваних статей і ще кілька.

В Україні відсутня палата чи рада національностей, що опікувалася б стосунками між націями, расами, відсутністю експлуатації одним народом іншого народу тощо.

А то виглядає на те, що українці узурпували сферу сільського господарства: землю обробляють понад 90% білих українців, а іншим не дають. Інші національності та раси, що мешкають в Україні, обробітком землі майже не займаються, позаяк дискриміновані білими українцями.

Тому потрібно взяти матеріали всеукраїнського перепису населення й, відповідно до відсоткової кількості громадян України різних національностей і рас, почати дотримуватися точної пропорційної частки кожної нації й раси в тій чи інший сфері діяльності, й закріпити таке положення Законом України, прийнятим на сесії Верховної Ради України.    

Беремо всеукраїнський перепис населення:
Етнічні групи      2001 рік

Українці      77,8%    
Росіяни      17,3%
Молдавани/румуни 0,8%
Поляки           0,3%
Євреї           0,2%
Німці           0,1%     
Інші             3,5%                   
Усе населення     100,0%    

Скрізь і в усіх сферах українського життя мають бути саме такі пропорції, які вказані вище (з урахуванням поправочних коефіцієнтів на геноциди, що влаштовували окупанти, й потім заселяли наші землі людьми своєї національності й раси).

Наприклад:

- якщо взяти вартість всього майна, ресурсів та інших активів української держави, то володіти ними мають право не більше й не менше, а рівно стільки відсотків громадян України саме таких національностей й рас, як визначено в всеукраїнському переписі:
 
Українці      77,8%    
Росіяни      17,3%
Молдавани/румуни 0,8%
Поляки           0,3%
Євреї           0,2%
Німці           0,1%     
Інші             3,5%                   
Усе населення     100,0%    

- якщо взяти кількість військовослужбовців в українській армії, чи держслужбовців, то служити мають право не більше й не менше, а рівно стільки відсотків громадян України саме таких національностей й рас, як визначено в всеукраїнському переписі:

Українці      77,8%    
Росіяни      17,3%
Молдавани/румуни 0,8%
Поляки           0,3%
Євреї           0,2%
Німці           0,1%     
Інші             3,5%                   
Усе населення     100,0%    

- якщо взяти 450 народних депутатів України, то з них мають право бути не більше й не менше, а рівно стільки відсотків громадян України саме таких національностей й рас, як визначено в всеукраїнському переписі:

Українці      77,8%    
Росіяни      17,3%
Молдавани/румуни 0,8%
Поляки           0,3%
Євреї           0,2%
Німці           0,1%     
Інші             3,5%                   
Усе населення     100,0%    

Досить прикладів?
Тепер зрозуміло, як все міняється?
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!

Вище описано ключову умову створення в Україні соціально-, расово- й національно-справедливого суспільства, що на законодавчому рівні впровадило в своє життя положення Декларації захисту прав людини ООН і Євроконвенцію про захист прав людини.

То що ж робити саме в цій ситуації?

Той, хто дочитав це послання до цього місця сидить за компом, ноутом, смартфоном. Знайдіть, хто Ваш народний депутат:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list

Ви, як виборець, як громадянин України, маєте право звернутися до народного депутата з запитом, проханням, ініціативою. То ж скористайтеся цим правом. У контактних даних депутата скопіюйте його адресу електронної пошти (не обов'язково його), скопіюйте, заповніть і надішліть йому такого листа:

Народному депутату України
пану (пані) ПІБ від ПІБ, вул. ХХХ, буд. №ХХ, кв. №ХХ
місто (село, району, області) індекс,
номер телефону, адреса Вашої електронної пошти,
адреса сайту (якщо є)

ЗАЯВА

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України», Закону України «Про звернення громадян» прошу:
- з метою усунення дискримінації громадян України за етнічною ознакою, відповідно до Декларації прав людини ООН, Європейської конвенції захисту прав людини, пропоную Вам виступити з законодавчою ініціативою, підготувати та подати на розгляд Верховною Радою України проект Закону України «Про створення в Україні соціально-, расово- й національно-справедливого суспільства» відповідно положень статті:
Інструкція до застосування: запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
http://zemlj.blogspot.com/2014/12/93.html
- поданий Вами на розгляд Верховною Радою України проект Закону України «Про створення в Україні соціально-, расово- й національно-справедливого суспільства» прошу надіслати мені в порядку інформування.
З повагою.
число.місяць.рік               ПІБ                                                    

Таку заяву можна надіслати електронною поштою, Укрпоштою, чи написати особисто в приймальні народного депутата.
В коментарях до цієї статті напишіть, будь ласка, що з того вийшло та докладіть відповіді, які Ви отримали.
Слава Україні!Хава нагіла

Немає коментарів:

Дописати коментар